971 31 49 42

Blanquejament dental

Senzill i efectiu.

El blanquejament dental és un procediment que permet aclarir el color de les dents o recuperar el color natural que es pot haver perdut amb els anys.
Abans de realitzar un blanquejament és imprescindible fer un diagnòstic i establir el millor camí per tal d’aconseguir el resultat desitjat.

Hi ha diverses maneres de blanquejar les dents i cal elegir la més adient per a les necessitats de cada pacient.
Una vegada finalitzat el tractament caldrà fer un manteniment per tal que aquest perduri en el temps.