971 31 49 42

Implantología

Tornar a tenir dents.

Els implants són l’última i més espectacular conquesta de la ciència dental. I és gràcies a les noves tècniques implantològiques que moltes persones han pogut deixar de patir amb les antigues dentadures.

Un implant és una arrel artificial: on hem perdut una o vàries dents podem col·locar els implants necessaris per reposar les peces perdudes sense haver de tocar ni sobrecarregar les peces vesines com es feia abans.

La implantologia és el camp de l’odontologia que més ha evolucionat els darrers anys. Materials i tècniques en constant avanç ens permeten posar implants cada dia més còmodes i segurs.

Amb la moderna tècnica de cirurgia guiada podem col·locar-li implants amb total precisió i una intervenció quirúrgica mínima.

A Clínica Mayans podem oferir-li els tractaments implantològics més avançats amb els resultats més satisfactoris.