Cirurgia oral

Cada día més segura.

La Cirurgia Oral és l’especialitat que s’encarrega de les intervencions quirúrgiques a la boca: extraccions dentals, col·locació d’implants, cirurgia periapical, cirurgia mucogingival i altres.

A Clínica Mayans comptem amb la col·laboració dels millors especialistes.