Prevenció

“Val més sa que guarda que sa que cura (refrán ibicenco).

La prevenció és prioritària a la nostra clínica, perquè és la base de qualsevol branca de la medicina. I és que en qualsevol especialitat mèdica el millor tractament és aquell que no cal arribar a fer perquè el pacient està sa.

Un raspallat correcte, una dieta adequada, l’ús de fluor en el dentífric o en el col·lutori i les revisions periòdiques a la clínica dental són els pilars d’una prevenció eficaç en odontologia.

Sigui per conservar les dents sanes, o per augmentar la durada de qualsevol tractament, és imprescindible un bon manteniment de la nostra boca.

Pensam que la prevenció és l’odontologia del futur. Hem de conscienciar-nos dia a dia per tal de mantenir la salut de la nostra boca i fer, cada vegada més, una prevenció seriosa i de qualitat.

La prevenció, en una boca intacta o després d’un tractament complex, és una part important de la nostra filosofia de feina. Creiem en ella i per això posam al seu abast les millors tècniques i el millor personal.